Asistenční služby od Allianz

Zajištění odborné pomoci v zahraničí

Asistenční služba Allianz pojišťovny poskytuje klientům komplexní servis asistenčních služeb s celosvětovou působností. Telefonní kontakt pro poskytování asistenčních služeb v českém jazyce je (+420) 241 170 000, asistenční centrála je dostupná 24 hodin denně. Následující asistenční servis zajišťují profesionálně vyškolení pracovníci:

Akutní onemocnění nebo úraz

 • zabezpečení lékařského vyšetření pojištěného
 • výběr zdravotnického zařízení vhodného pro diagnózu pojištěného
 • zabezpečení převozu pojištěného do zdravotního zařízení
 • zabezpečení převozu pojištěného do lépe adaptovaného zařízení v případě, že původně zvolené zdravotnické zařízení je pro zdravotní stav pojištěného nevyhovující
 • průběžná informovanost o zdravotním stavu pojištěného a kontrola způsobu a průběhu léčby
 • průběžné (resp. dle potřeby) kontaktaktování pojištěného a předávání vzkazů blízkým osobám pojištěného
 • uhrada nákladů za ošetření nebo hospitalizaci v souladu a v rozsahu daném pojistnými podmínkami
 • informování zdravotnického zařízení o způsobu úhrady nákladů
 • tlumočení požadavků pojištěného personálu nemocnice, jestliže vzniknou problémy s dorozumívacím jazykem
 • zabezpečení repatriace pojištěného do České republiky, pakliže to zdravotní stav umožňuje

Úmrtí pojištěného

 • zabezpečení repatriace tělesných ostatků pojištěného z místa uložení v zahraničí do České republiky
 • zabezpečení uložení tělesných ostatků pojištěného či jejich zpopelnění v místě pojistné události

Zpožděný let či odjezt

Zpožděný let či zmeškání odjezdu veřejného dopravního prostředku:

 • zabezpečení změny termínu schůzek
 • zprostředkování náhradního ubytování
 • zprostředkování auta z půjčovny
 • předání vzkazů zaměstnavateli nebo rodině.

Ztráta, poškození či zpoždění zavazadel

 • poskytnutí informací o doporučeném postupu k zabezpečení nutných dokumentů

Ztráta dokladů, peněz nebo karet

Ztráta či odcizení osobních nebo cestovních dokladů, peněz nebo platebních karet:

 • poskytnutí informací potřebných k vyřešení situace (resp. k minimalizaci ztrát)
 • na základě písemného zmocnění pojištěného zabezpečení umoření či zablokování dokladů u peněžních ústavů, dopravců, etc.
 • zprostředkování cesty pojištěného do nejbližšího zastupitelství České republiky

Informační servis

 • poskytnutí užitečných adres (např. zastupitelské úřady, letiště, hotely, etc.)
 • informace o způsobu hlášení pojistných událostí

Návštěva nemocného

 • zabezpečení návštěvy blízké osoby u nemocného
 • zabezpečení dopravy i ubytování této osoby

Přeprava dítěte

 • zabezpečení návštěvy dospělého rodinného příslušníka (pakliže dítě cestuje samo a bylo hospitalizováno)
 • zabezpečení transportu dítěte zpět do vlasti za doprovodu dospělé osoby (v případě onemocnění dospělého)

Právní pomoc v zahraničí

 • zabezpečení advokáta
 • poskytnutí zálohy v případě nouze

Pomoc tlumočníka

 • zabezpečení tlumočnické služby pro klienta (v případě nutnosti)

Náhradní dopravní prostředek

 • poskytnutí náhradní dopravy pro pojištěného a jeho rodinné příslušníky (není-li možno z důvodu souvisejících s pojistnou událostí použít původně plánovaný dopravní prostředek)

Prodloužení pobytu

 • zařízení všeho potřebného pro nutné prodloužení pobytu (v případě onemocnění či jiného vážného důvodu)

Vyslání náhradního pracovníka

 • zabezpečení výměny pracovníka (pakliže pojištěný nemůže z vážných důvodů pokračovat ve služební cestě v zahraničí)

Online kalkulace pojištění

Online kalkulace pojištění je tu pro Vás. Spočítejte si jak málo zaplatíte a jak hodně získáte!

Kalkulačka cestovní pojištění Allianz Direct

Co si lze dále pojistit a připojistit?

Cestovní pojištění Allianz

Cestovní pojištění Allianz

Allianz Direct patří do velké rodiny globální skupiny Allianz SE. Allianz Direct nabízí rychlý, snadný a pohodlný internetový a telefonický prodej autopojištění, cestovního pojištění, pojištění majetku a penzijního připojištění. Co Vám Allianz Direct přináší? D ...Více »